EM Natuurlijk Actief een uniek concept op basis van Effectieve Microorganismen (EM)


Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor onder andere de land- en tuinbouw en particulieren.

Onze producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-mest te verbeteren. Deze drie processen werken onafscheidelijk met elkaar samen aan een duurzame bodemvruchtbaarheid.

Kennisoverdracht, onderzoek en innovatie staan bij Agriton hoog in het vaandel. Met name de EM Technologie ontwikkelt door Prof. Dr. Teruo Higa van de University of the Ryukyus, Okinawa, Japan vormt hiervoor de basis. Effectieve Micro-organismen (EM) kunnen op vele manieren worden toegepast voor bodem, plant, mens en dier.

http://www.emna.eu/nl/


De bijenstal


De Imkervereniging Arnhem Velp e.o. is een afd. van NBV ( Nederlandse Bijenhoudersvereniging). Met ruim 100 leden/donateurs zijn wij een middelgrote imkervereniging binnen Nederland. Wij stellen ons als doel de bijenhouderij en bijenteelt in onze regio te bevorderen en de belangen van onze leden te behartigen. Een voorbeeld van deze belangenbehartiging voor leden: onze imkers zijn actief in de gemeenten Arnhem Rheden en Rozendaal. Wij hebben binnen deze regio overeenkomsten (convenanten) met deze gemeenten kunnen sluiten. Hierin is afgesproken dat wij adviseren in de gemeentelijke groenaanplant.

Daarnaast geven wij elk jaar een cursus voor beginnende imkers. Deze cursus gaat in januari / februari van start. In het eerste kwartaal zijn er theorie lessen gevolgd door praktijklessen in het tweede en derde kwartaal. Na het behalen van het imkerdiploma worden de nieuwe imkers begeleid door een mentor, als daar behoefte aan is. Voor meer informatie over deze cursus.

De bijenkasten van onze imkers staan meestal in hun eigen omgeving. Tevens beschikt de vereniging over een aantal bijenstallen, die te bezoeken zijn.
Heeft u intresse zie dan welke activiteiten er worden georganiseerd door de imkersvereniging.
Lezingen over bijen aan groepen belangstellenden kunnen worden gegeven op aanvraag.
Voor scholen zijn er mogelijkheden om na afspraak een klassikaal bezoek te brengen aan een bijenstal van de vereniging.
Ook kunt u een imker uitnodigen op school voor een les over bijen.

http://www.debijenstal.nl/


                 © Copyright 2019 - volkstuinvereniging-elden.nl