De tuincommissie: bestaat dit jaar uit de heren:


- Hans Diesveld, Tuin P15,24A
- Jan Meeuwsen, Tuin P14
- Willie Willemsen, Tuin p18A
Tuinkeuring
​De commissie controleert minimaal 2 x per jaar de tuinen van de leden op de staat van onderhoud en de op de tuin geplaatste opstallen.​Wij willen u attenderen op de volgende artikelen uit het reglement:
                 © Copyright 2019 - volkstuinvereniging-elden.nl