De tuincommissie:

Tuinkeuring
​De commissie controleert minimaal 2 x per jaar de tuinen van de leden op de staat van onderhoud en de op de tuin geplaatste opstallen.​Wij willen u attenderen op de volgende artikelen uit het reglement:
© Copyright 2019 - https://volkstuinvereniging-elden.nl