Nieuwsbrief zomer 2020

Zomaar: het is een hele tijd geleden dat jullie iets van het bestuur of anderen tuinleden via de nieuwsbrief hebben gehoord, maar ook heeft het corona virus invloed op mij gehad ik had niet veel zin om de nieuwsbrief te maken, vandaar dat ik de vorige nieuwsbrief over heb geslagen. Jammer is dan wel dat niemand anders het maken van een nieuwsbrief heeft opgepakt.  Inmiddels is bij ieder van jullie wel bekend dat er twee tuinders bij ons ook geveld zijn geweest door het virus, gelukkig zijn ze “ alleen ” maar ziek geweest en voor zover ik het weet hebben ze er geen nare blijvende gevolgen van ondervonden. Nu medio half juli laten we tegen beter weten in de teugels vieren terwijl als ik het nieuws volg we juist de teugels aan zou moeten halen. De landen om ons heen krijgen weer te maken met meer besmettingen te maken, dus laten we ook voorzichtig blijven en de bestaande regels in acht nemen.
Ook vanuit het bestuur valt niet al te veel te melden, in februari hebben we de laatste bestuursvergadering gehad en in de daarop volgende periode is er via de PC het nodige mailverkeer geweest en zijn de zaken welke niet konden wachten besproken en daar waar nodig afgehandeld. Er zijn nieuwe tuinders gekomen en anderen zijn door omstandigheden vertrokken, een deel van het bestuur heeft de nieuwe tuinders ontvangen en samen met hen is de nieuwe tuin aanvaard en zijn de tuinregels en het H.R . besproken. Wij wensen de nieuwe tuinders een heel fijne tijd toe op één van onze tuin complexen. In de laatste Algemene Leden Vergadering is er afscheid genomen van Ellen Weenk zij was onder meer de drijvende kracht achter de activiteiten commissie samen met Marga Gunnewijk, nu doet Marga het alleen, dus als iemand Marga wil helpen  HEEL GRAAG.  Spreek Marga maar eens aan ze kan er alles over vertellen, en heel veel werk is het niet maar wel heel belangrijk. Alle activiteiten welke op het programma stonden zijn afgelast (plantjesmarkt met Amerikaanse lunch, NL doet, opruimdag, oogstfeest) jammer hoor,  want het verhoogd de saamhorigheid en we leren de andere tuinders kennen.

T.a.v  NL-DOET het fonds wat de gelden beheert heeft Ellen gebeld en gevraagd wat de vereniging van plan is te doen met de gelden die beschikbaar zijn gesteld nu NL DOET werd gecanceld, we hebben materialen gekocht en de bonnen laten zien om bijenhotels te maken, maar daar gaan ze niet mee akkoord, we moeten ook actiefoto’s laten zien waaruit blijkt dat we de bijenhotels ook daadwerkelijk aan het maken zijn. Dus moeten we aan de slag, we hebben naar data gekeken wanneer iedereen weer terug is van vakantie, en hebben besloten om vrijdag 28 augustus en zaterdag 29 augustus de draad weer op te pakken en ook de bijenhotels in elkaar te gaan zetten onder begeleiding van enkele handige tuinders. Help ons a.u.b.,  het is goed voor onze vereniging om te laten zien dat we in staat zijn om de afspraken na te komen, geef je dan op bij e.weenk@gmail.com en/of h.radstake@chello.nl
                               
       
Bestuursvergadering: Zoals het er nu uit ziet kan de eerst volgende bestuursvergadering op 11 augustus wel door gaan, dus als U iets hebt (positief of negatief) stuur de mail maar door naar de secretaris van onze vereniging. h.radstake@chello.nl.

T.a.v. de tuin, ik heb het idee dat alles weer op zijn pootjes terecht is gekomen eerst een frisse periode , daarna erg warm en droog, gelukkig konden de meeste tuinders de planten in leven houden door op wat van manier dan ook, de planten water te geven. (er is veel gebruik gemaakt van motorpompen met sproei installaties). In het H.R. staan regels omtrent het gebruik van pompen, bij mijn weten zijn er toch motorpompen in gebruik genomen op zon- en feestdagen en voor- en na zonsondergang. Om problemen te voorkomen vraagt het bestuur dringend om deze motorpompen ALLEEN te gebruiken op tijdstippen zoals aangegeven in het H.R.

Coloradokever: ook dit jaar was het op sommige tuinen weer raak t.a.v. de coloradokever, het kreng vermenigvuldigd zich zeer snel en als je niet uit kijkt is binnen 14 dagen het aardappelen veld kaal gevreten en zijn er heel veel kevers bij gekomen, dus bestrijdt ze, als je er snel genoeg bij bent kan je ze heel gemakkelijk bestrijden, loop dagelijks maar eens door het veld en gooi de kevers in een bakje water als je dat een paardagen achter elkaar doet ben je ze kwijt en hebben je buren er ook geen last van, tevens is de kans dat ze volgend jaar terug komen kleiner.
                                                                          
                           Foto: akkerwijzer
           
Phytophthera:   ook hier mee hebben enkele tuinders te maken gehad, dit ontstaat bij vochtig en warm weer als het in je aardappelen zit moet je het loof er meteen afhalen er is dan een kleine kans dat je het (even) tegen houd, ook de familie van de aardappel (de tomaat) is er erg gevoelig voor, regenwater van bovenaf op de plant is funest, je ziet ook steeds meer tuinders welke een soort tunnel/dakje boven de tomaten hebben gebouwd om het water van bovenaf op de plant te voorkomen. Bedenk wel dat er verplichte regels zijn van de overheid om deze zeer besmettelijke ziektes te voorkomen en tegen te gaan.
1    Gebruik goedgekeurde poters (deze zijn behandeld).
2    Spuit de aardappels om Phytophthera tegen te gaan (denk maar eens aan de aardappeleters van  ,”van Gogh” het beroemde schilderij)
De aardappels lijken vrij goed als je ze rooit, maar als ze ziek zijn rotten ze binnen 14 dagen weg, en kan je alles weg gooien (niet in de groencontainer).

         
     De aardappeleters    van Gogh museum   1885


Het blijkt dat nu ook op heel veel tuinen de tomatenplanten zijn aangetast, dit komt waarschijnlijk daar het natte weer, het virus verspreid zich door de lucht, het enige wat je MOET doen is opruimen van de aangetaste planten. Gooi ze niet bij het groenafval maar zorg dat de aangetaste planten z.s.m. verbrand worden.

Aardbeienplanten:  Ook dit jaar worden er weer nieuwe aardbeienplanten gehaald door Henk Zijlstra, je kan Korona of Elsanta planten bestellen, beide zijn goede sterke planten met goede opbrengst.  Doe het wel voor het eind van de maand Juli, het gaat per 25 stuks en de verwachte prijs is ongeveer 30 eurocent per stuk.  Het email adres van Henk is h.d.Zijlstra@hetnet.nl .

                  
            Foto:    aardbeienplantje .nl

Schoonhouden:  Dit jaar viel het door de droogte de hoeveelheid onkruid mee, maar toen eenmaal de regen kwam wisten we weer wat schoffelen was, zeker toen de temperatuur hoger werd, het  “onkruid” schoot de grond uit, voorkom dat het onkruid in het zaad komt jij hebt er zelf veel last van maar ook je buren, Uit ervaring weet ik dat regelmatig schoffelen de beste methode is om het onkruid in de hand te houden.  Ook het middenpad hoort bij het onderhoud van je tuin, hou ook dat in de gaten, het bestuur weet dat het lastig is om dat te schoffelen maar voorlopig is het niet anders.

Perenbomen: De perenbomen van het Perenlaantje staan er overwegend goed bij met dank aan enkele tuinders welke één of meerdere bomen hebben geadopteerd, de bomen zijn je er heel dankbaar voor,  je ziet ook dat bij de nieuw geplante bomen al flink wat courgettes en zonnebloemen komen.  Als het zo droog blijft, neem de draad weer op en gooi er flink wat water bij.

Met tuindersgroet
Herman Radstake
Secretaris VTV Elden

   
                 © Copyright 2019 - volkstuinvereniging-elden.nl