Historie VTV Elden De oprichting van de Volkstuinvereniging-Elden (VTV- Elden) is eigenlijk voort gekomen uit verschillende onteigeningsprocedures van de gemeente Arnhem. Er waren in Elden diverse  volkstuincomplexen “welke hoofdzakelijk stukjes grond waren van particulieren” welke onteigend werden.
Dit had tot gevolg dat die tuinliefhebbers moesten stoppen met hun  hobby (soms was het ook noodzaak dat ze hun eigen groenten verbouwden) maar omdat deze tuinliefhebbers flink protesteerden besloot de gemeente uiteindelijk het complex aan te bieden tussen de Klapstraat en het park Westerveld voor het ontwikkelen van volkstuinen naast het Perenlaantje (het vrijerslaantje zoals de Eldenaren het noemen).
Dit complex heeft een grootte van 10.900 m2 en bestond uit een stevige maar wel goede kleisoort.
Op  7  November 1977  zijn de heren Jan van de Kamp, Jan Meeuwsen en Bart Schouten weer op gesprek geweest bij de gemeente  om het één en ander te bespreken. Ook was er iemand van de Pebrem aanwezig omdat er ook over het complex aan de Mr. Merkxstraat gesproken zou worden.
Uit dit gesprek kunnen we opmaken dat de heren tot overeenstemming zijn gekomen want op 25 april 1978 is de Volkstuinvereniging-Elden opgericht en op 7 juni 1979 is de acte getekend bij notaris  J.P. van Lonkhuyzen.
Nog steeds zijn er enkele leden lid  vanaf de oprichting wat wil zeggen dat ze al 40 jaar lid zijn.  
Een 2-tal jaren later is het complex aan  de Mr. Merkxstraat toegevoegd aan de vereniging daar zitten veelal aangrenzende bewoners als tuinder mede omdat dit complex omringd wordt door deze bewoners/tuinders.


Het Perenlaantje anno 2012

In het begin zag het complex er anders uit dan nu (2019). Het Perenlaantje was een laantje met aan beide zijde een sloot en tussen de sloten en pad stonden aan beide zijde  verschillende soorten perenbomen omdat de toenmalige baron van Voorst tot Voorst waarschijnlijk peren lekker vond en hij wilde de perenbomen promoten.

​Het tuincomplex behoorde vroeger tot het land van baron Van Voorst tot Voorst, die het later verkocht heeft aan de Fam. Velgersdijk.  In de oorlog is het landhuis gebombardeerd en gekocht door de Fam. Jurgens.  De grond is gebruikt door de verschillende families als tuinbouwgrond we mogen dan ook zeggen dat het goede grond is voor een volkstuin. In 1970 verwierf de gemeente Arnhem het totale complex Westerveld (park en volkstuin complex).  In het begin  moest men water uit de sloot halen en dit werd gedaan door in deze sloot een gat te graven. Deze sloot is aan de linkerzijde dichtgegooid en is nu een grasstrook. Een 25-tal tuinders kregen in het begin een tuin toegewezen welke in grootte kon variëren tussen 100 m2 of 200 m2.  Het aantal tuinders werd steeds groter naarmate er meer grond geschikt gemaakt werd voor een volkstuin. Er is altijd voldoende belangstelling geweest voor een volkstuin vooral de inwoners van Elden hadden veel belangstelling. Op dit moment kun je zeggen dat er meer niet-Eldenaren een tuin bezitten dan Eldenaren.

Tijdens het 25-jarig jubileum heeft de VTV-Elden aan de gemeente 3 Eldense Blauwe aangeboden. Deze perenbomen zijn op 29 Maart 2003 in het bijzijn van het toenmalige bestuur gepland in het grasveld op “De Brink” . Dit plantsoen heeft de naam  “Eldense Blauwe Plantsoen” gekregen.
                 © Copyright 2019 - volkstuinvereniging-elden.nl