Grondsoort en bemesting
 
Elke tuin moet zo nu en dan worden bemest om de planten voldoende voedingsstoffen te geven. Daarbij heeft u de keus tussen organische mest of kunstmest.
organische mest

Organische bemesting

Stalmest en rijpe compost leveren niet zoveel voedingsstoffen als wel eens wordt beweerd. Ze zijn wel goed geschikt voor grondverbetering. Voor gewassen die niet zo heel sterk groeien, is het doorwerken of bedekken van de bodem met deze mineralen voldoende. Voor de sterke groeiers zijn er echter meer voedingsstoffen nodig. Bijvoorbeeld gedroogde koemestkorrels, of meststoffen uit hoendermest, bloedmeel of beendermeel. Deze bevatten voedingsstoffen die langzaam aan de grond en planten worden afgegeven. Het grote voordeel is, dat de planten geen groeischok krijgen en er ook niet zo snel fouten worden gemaakt bij het bemesten.
Koemestkorrels
Kunstmestkorrels

Meststoffen

Anorganische mest bevat alleen voedsel; het heeft geen invloed op de structuur en bodemleven. De plant gebruikt dit voedsel om te groeien en te bloeien. De drie belangrijkste elementen voor een goede ontwikkeling van planten zijn: stikstof, fosfor en kalium. Stikstof stimuleert de groei; fosfor is goed voor de bloei, vruchtzetting en de vorming van gezonde wortels en knollen; kalium stimuleert de vorming van nieuwe blaadjes en is nodig voor het water- en voedseltransport in de plant.
In het voorjaar strooit u wat allround voedingsmest, bijvoorbeeld phostrogen poeder. In de zomer worden de sterk groeiende planten nog wat bijgemest. Gebruik nooit jaren achtereen alleen maar anorganische meststoffen. Dat gaat op den duur ten koste van de structuur van de grond en het bodemleven. Organisch materiaal blijft altijd noodzakelijk.

Grond verbeteren

Organisch materiaal, zoals rijpe compost of stalmest, levert niet alleen voedingsstoffen maar heeft ook een gunstige invloed op de bodemstructuur en het bodemleven. Ook turf is een goede bodemverbeteraar. Het regelmatig gebruiken van organisch materiaal is van levensbelang voor uw tuin. De bacteriën, schimmels en wormen breken het dode materiaal af en maken er humus van, dat er weer voor zorgt dat de gronddeeltjes beter aan elkaar kleven waardoor ze beter vocht en voedingsstoffen vasthoudt.
Humus maakt kleigrond juist losser. Humus is onontbeerlijk voor een vruchtbare, gezonde tuingrond met een rulle structuur.
                 © Copyright 2019 - volkstuinvereniging-elden.nl