ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020
Alle activiteiten na 13 maart zijn afgelast
Zaterdag 4 januari
15:00 – 17:00 uur        Nieuwjaars Ontkiemingsduik met zaden uitwisseling.
Leden van VTV met hun gezinsleden ontmoeten elkaar. Ca. 15.30 uur toespraak door de voorzitter en bekendmaking programma 2020. Tevens uitwisseling van zaden, gewonnen door de tuinders zelf. Inleveren zadenbestelling evtl.

Zaterdag 15 februari
10:00 – 13:00 uur        Zaden-ophaaldag BTV Elderveld
Ophalen van bestelde zaden en bemestingsartikelen, in de schuur (Ps. uien/pootaardappelen 21 maart).

Donderdag 20 februari
19:30 – 21:00 uur        Introductie-avond voor de nieuwste leden en geïnteresseerden.
Een kennismaking met de andere nieuwe leden. Daarnaast kennisuitwisseling, toelichting op het reilen en het zeilen van de vereniging en van de tuinders-activiteiten

Donderdag 5 maart
20:00  – 22:00 uur        Algemene Ledenvergadering (ALV), dorpshuis Elden.
Op deze avond wordt het reilen en zeilen van de vereniging besproken. Verder worden er beslissingen genomen dit keer omtrent de koffie-locatie, het spuitbeleid en andere onderwerpen welke ter tafel komen. Wij verwachten graag een grote opkomst want je mening en stem telt.

Zaterdag 14 maart   = GEANNULEERD IVM CORONA VIRUS
09:30 – ca. 15.00 uur   VTV-werk(NL-doet)dag.
Tuinders en vrijwilligers gaan samen onze park opruimen en tevens worden er Bijenhotels gemaakt.
Soepbuffet als lunch.

Zaterdag 14 en 21 maart  = GEANNULEERD IVM CORONA VIRUS
10:00 - 12:00 uur        Ophaaldag Uien en Pootaardappelen bij VTV Elderveld.

Eind maart                   Nieuwsbrief 1 – 2020.

Zaterdag 11 april
09.30 – 12.00 uur        Hegsnoeidag met koffie en appeltaart(rond 11.uur). = GEANNULEERD IVM CORONA VIRUS

Zaterdag 23 mei
10:00 – 12.00 uur        Stekkenmarkt verkoop, P-plaats VTV Elden. = GEANNULEERD IVM CORONA VIRUS
Tuinders verkopen hun eigen gekweekte stekken van Groenteplanten, bloemen en vruchten.
Wij vragen onze tuinders om, als ze in het voorjaar zaaien, iets meer te zaaien, zodat wij vandaag deze plantjes ter verkoop mogen aanbieden aan bewoners van Elden en omgeving. Dit ter promotie van VTV Elden maar ook van onze activiteiten, het gezond eten etc.
12.30 – 15.00 uur        Amerikaanse lunch, P-Plaats VTV Elden.
Deze ochtend sluiten we af met iets mee-gebrachts door eenieder die zich van te voren aanmeld.
Dat kan een pasta zijn, een taart, een dipsaus met stokbrood, soepje….. verzin het maar.
Wees creatief!! Het leukste is met groente uit je eigen tuin; Een gezellige bijeenkomst, wat je niet wilt missen!

                                      Tuinkeuring
De Commissieleden van de tuinkeuring gaan de tuinen bezoeken om te kijken of alles in orde is en of de aardappelen in het juiste vak gepoot zijn. Herkeuringen op 6 en 13 juni en op 4 juli.

Zaterdag 8 augustus
09.30 – 12.00 uur        Voorbereiding Oogstfeest = GEANNULEERD IVM CORONA VIRUS
Vele tuinders halen groenten en andere verkoopzaken van de tuin, deze worden bij de oogsthut verzamelt en dan gereed gemaakt voor het Grote Oogstfeest van morgen.

11 uur:                         Opmeting Wedstrijd 2020: Grootste (diameter) Pompoen
Welke tuinder lukt het de grootste Pompoen te kweken? Doe mee! De zaadjes worden op de Nieuwjaarsduik uitgegeven.

Zondag 9 augustus
08.00 – 17:00 uur        Oogstfeest in Elden bij de molen.  =GEANNULEERD IVM CORONA VIRUS
Tuinders showen hier hun opbrengst en verkopen de groenten en aanverwante artikelen. Kraambezetting door tuinders, ochtend- en middagploeg.

Zaterdag 12 september
11:00 – 14:00 uur        Pompoen Inspiratie Workshop, P-plaats VTV Elden.
Tuinders kunnen zich van te voren opgeven om mee te doen. Het is de bedoeling dat je komt met een leuk, goed, lekker, interessant, bijzonder pompoen recept en dat je het de medetuinders laat proeven.
Dit ter inspiratie voor de bezoekers.

Eind september          Nieuwsbrief 2 – 2020.

Zaterdag 24 oktober
10:00 – 13:00 uur        Najaars-Werkdag met als afsluiting een stamppot buffet.
Tuinders, volgens vrijwilligers schema of los daarvan, helpen om het tuincomplex op orde te krijgen.
Gezellig het tuinjaar afsluiten met gezamenlijke maaltijd.


Zaterdag 31 oktober
10.00 uur                     Tuinkeuring.
De Commissieleden van de tuinkeuring gaan de tuinen bezoeken om te kijken of alles naar behoren is opgeruimd.                               ==//=


                 © Copyright 2019 - volkstuinvereniging-elden.nl