AANMELDING VOOR EEN VOLKSTUIN BIJ VOLKSTUINVERENIGING ELDEN

Beste Geïnteresseerde,

Wat leuk dat je interesse hebt in een tuin bij onze Volkstuinvereniging. Wij zijn een relatief kleine vereniging met 75 tuinen, verdeeld over 2 complexen, te weten de Mr. Merkxstraat en de Westerveldse tuinen aan het Perenlaantje. Momenteel zijn alle tuinen bezet en kun je je aanmelden voor de wachtlijst. Meestal zijn er ieder jaar wel enkele tuinen die vrijkomen.
Dus meld je snel aan, des te eerder ben je aan de beurt.

Alvorens je je opgeeft, verzoeken we je even de procedure door te lezen, zodat je weet waar je aan toe bent.Procedure NIEUWE LEDEN

1.    Het kandidaat-lid meldt zich via onderstaand formulier ( in te vullen, of schriftelijk aan bij de ledenadministratie, door het aanmeldingsformulier op tijd in te sturen.}

2.    Het kandidaat-lid krijgt een schriftelijke bevestiging voor ontvangst van het aanmeldingsformulier.

3.    Het kandidaat-lid dient daarna het inschrijfgeld te voldoen (ongeacht wanneer men lid wil worden). Indien het kandidaat-lid zich terugtrekt zal geen
       restitutie van het inschrijfgeld geschieden.

4.    Na ontvangst van het inschrijfgeld krijgt het kandidaat-lid bericht dat hij of zij op de wachtlijst staat c.q. een oproep voor uitgifte van een tuin.

5.    Een kandidaat-lid komt op de wachtlijst te staan boven een lid/leden die uitbreiding van hun tuin willen.

6.    In de maand maart zal beslist worden of een niet verhuurde tuin ter beschikking komt aan een lid wat zijn of haar tuin wil vergroten.

7.    Een kandidaat-lid kan 1 keer een tuin weigeren, bij een 2e weigering zal hij of zij verwijderd worden van de wachtlijst, zonder restitutie van het
       inschrijfgeld, hetzelfde geldt bij niet op komen dagen zonder bericht van verhindering bij een oproep.

8.    Na acceptatie van een tuin zal de nieuwe tuinder de volledige pacht en contributie betalen, indien de tuin voor 1 juli van het lopende kalenderjaar verkregen wordt.
       Na 1 juli wordt de pacht gehalveerd.

9.    Bij acceptatie van een tuin dient de nieuwe huurder een borg van 50 euro te voldoen gelijktijdig met de betaling van de pacht. De borgsom wordt terugbetaald
       indien de te verlaten tuin zich in dezelfde staat bevindt waarin ze is ontvangen. Het oordeel van de tuincommissie is hierin bindend.

10.  Na acceptatie wordt de tuin voor een proefperiode van een jaar uitgegeven. De tuincommissie zal de tuin regelmatig controleren op de staat van onderhoud, conform het
       huishoudelijk reglement.

11.  Indien in de proefperiode de staat van onderhoud van het perceel niet volgens het huishoudelijk reglement verloopt of men brengt ongeoorloofd bouwsels aan dan zal
       het bestuur het royement, op voorspraak van de tuincommissie, direct uitspreken.

opgemaakt augustus 2018

De kosten voor een Volkstuin:
De contributie bedraagt € 12,50 per jaar, daarnaast wordt per gehuurde m2  € 0,22 gerekend. Voor bijv. een tuin van 100 m2 bent u dan € 34,50 kwijt per jaar.
Voor het eerste jaar komt daar nog €50,00 borg bij. Dit geld krijgt u terug bij het verlaten van de tuin indien deze schoon is.

Verplichtingen:
Per jaar dient u zich minimaal 3 uur als vrijwilliger op te geven voor een van de activiteiten. Dit kan zijn onderhoudswerkzaamheden, assistentie bij activiteiten, klusochtenden etc.

-Tevens u dient op de hoogte en akkoord te zijn met ons huishoudelijk reglement.(zie onderzijde pagina)
AANMELDFORMULIER VOLKSTUINVERENIGING  ELDEN
VTV ELDEN IS EEN ACTIEVE VERENIGING. ONDERGETEKENDE VERKLAART ZICH TEVENS BEREID MINSTENS 1 X P/JAAR ALS VRIJWILLIGER DEEL TE NEMEN AAN EEN EVENEMENT/WERKDAG : *
Locatiekeuze Mr. Merkxstraat of Westerveldse tuinen: *
Roepnaam: *
Achternaam en voorletters: *
E-mail: *
Geslacht: *
Adres: *
Postcode/Woonplaats: *
Geboortedatum: *
Telefoonnummer+ mobielnr: *
Uw IBAN Bankrekeningnummer: *
vul hier de 18 karakters van uw rekening in.
Ik geef het bestuur toestemming om deze gegevens te gebruiken in het kader van de wet persoonsgegevens: *
Uw vraag of opmerking:
Ons huishoudelijk reglement vindt u op deze site onder het kopje 'Informatie'.:
IK ga akkoord met de regels in het huishoudelijk reglement: *
Ik geef me op voor: *
Ervaring:: *
Captcha: *
                 © Copyright 2019 - volkstuinvereniging-elden.nl