De Zonnebloemwedstrijd 2018; je doet toch zeker ook mee!
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst is de jaarplanning 2018 uitgedeeld met daarbij de 3 zonnebloemzaadjes.
Degene die nog geen zaad heeft ontvangen kan dit meekrijgen na de ALV vergadering van 1 maart 2018.

Dit jaar zijn het andere zaadjes dan de twee voorgaande jaren. Dit jaar is gekozen voor een extra groot soort.
Dat betekent dan ook dat we dit jaar andere eisen stellen.
Het gaat er dit jaar om wie de grootste zonnebloem kweekt.

Reglement : indien de diameter niet bepalend is voor de winnaar dan gaat de hoogte meetellen.
Als organisatie zullen wij dus de diameter en de hoogte komen meten op zaterdag 11 augustus 2018, waarbij
het voor u als deelnemer aan de wedstrijd verplicht is om op de tuin te zijn vanaf 11.00 uur. Mocht u onverhoopt
niet kunnen dan kunt u zich afmelden via een bericht aan Ellen Weenk. Uw deelname wordt dan apart behandeld.
Bent u er niet op deze meet zaterdag, zonder afmelding, dan dingt uw zonnebloem meting niet mee voor de prijs.

Hieronder treft u het advies voor het kweken van de reuzen-zonnebloem:
Eind maart - half april onder glas of half april tot half juni buiten op zaaibed; 5-6 weken na de uitzaai
uitplanten. De zaden van uitgebloeide planten zijn heel goed te gebruiken als wintervoer voor de vogels.
ontkiemen in ca. 10 dagen. Onderlinge afstand ca. 40 cm.

Wij hopen dat veel tuinders mee gaan doen aan deze wedstrijd, uiteraard alleen met het door ons uitgedeelde zaad!

Wij verheugen ons op uw kunsten !!