Nieuwsbrief Oktober 2017

Beste tuinliefhebbers,

*  Dit is de 4de nieuwsbrief van dit jaar waarbij ik me aan moet zetten om deze te schrijven want de tijd begint te dringen. Het was vandaag superweer, de hele dag zon bij een temperatuur van 23 C. ik ben een groot gedeelte van de dag bezig geweest met het afvoeren van heel veel snoeihout, want dat is er genoeg nu de bloei van alle groente en boompjes achter de rug is. Wat hebben we de afgelopen 3 maanden gedaan of gehad , als eerste zijn we weer begonnen met de verkoop van loten voor de grote clubactie we hebben 150 loten aangeschaft en zijn ze bijna kwijt de opbrengst gaat voor 80% naar de vereniging dus best lekker er zijn er nog enkele (indien je er nog wil hebben vraag het aan Ellen Weenk of Marga Gunnewijk). Wat nog meer! De lezing over “bijen op de volkstuin” door onze secretaris, jammer dat deze ook weer zo slecht bezocht werd, terwijl het erg interessant was (dacht ik , zeker aan de hand van de vragen welke gesteld werden). 
     

          De zonnebloemwedstrijd is dit jaar gewonnen door een tuinder uit de Mr. Merxkstraat    namelijk de hr. A. van Looij de zonnebloem had een hoogte van 3,31 meter. De prijs welke daaraan gekoppeld is tijdens het oogstfeest uitgereikt. Ook  de prijsvraag waarbij men het gewicht van een pompoen moest raden is uitgereikt, men zat er dichtbij bij het raden van het gewicht de winnaar is Sterre Vissinga 12 jaar jong het gewicht van de pompoen was 17,5 kg.

•    Vanuit het bestuur.   Tom Arns,  onze huidige voorzitter heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen als voorzitter van onze tuinvereniging in de eerstvolgende bestuursvergadering staat op de agenda hoe we nu verder moeten, ongetwijfeld zal er een oproep worden gedaan aan de leden om zich kandidaat te stellen.   
•    Er is inmiddels weer een wachtlijst ontstaan van 3 tuinliefhebbers, voorlopig hebben ze allemaal te kennen gegeven dat ze graag een tuin willen hebben op het Perenlaantje, jammer want op de Mr. Merxkstraat is nog een 200 m2 vrij.  We zullen daar aan de slag moeten in 2018 gezien de uitgebloeide bloemenpracht wat we daar hebben gezaaid. Wat daar stond is wel een heel goede bodembemester.
•    Gelukkig heeft Tom wel te kennen gegeven om dit jaar weer de verzorging van de zaden en zaaikalenders op zich te nemen, begin december wordt deze samen met de jaarlijkse rekening van de contributie en pacht op de adressen bezorgt. Wat we via de mail kunnen doen gaat ook via de mail  (vanwege de portokosten e.d.).
•    Tevens wordt er met deze nieuwsbrief een aanmeld formulier rond gestuurd waarbij we een begin willen maken met werkzaamheden t.b.v. het onderhoud aan het complex(en). Op dit formulier kunt U aangeven welke werkzaamheden U wilt uitvoeren gedurende het kalenderjaar 2018. Het bestuur gaat er vanuit dat iedereen zich minimaal 3 uur op jaarbasis  ter beschikking stelt. Hopelijk geeft elk tuinlid er zich voor op en hoeft er geen verplicht karakter te ontstaan.
•    Voorzitter. Na de bestuursvergadering van 24 oktober is er gekeken hoe we verder moeten gaan in het proces voor de aanstelling van een nieuwe voorzitter, er is als eerste besloten om gebruik te maken van de nieuwsbrief door te vragen aan alle tuinleden of er een gemotiveerd tuinlid is welke  de voorzittershamer wil overnemen, men kan zich kandidaat stellen door het schrijven van een brief met CV naar het secretariaat van onze vereniging. Het streven is dat we op de ALV van dinsdag 1 Maart 2018 de vacaturen van voorzitter ingevuld hebben of gaan invullen.

•    Mest (koeienmest) is te bestellen bij Erik Weijers  0613932968

•    De nieuwjaar receptie wordt gehouden op zaterdag 13 januari 2018  vanaf  15.00 uur tot circa 17.00 uur in het dorpshuis nabij het dorpsplein in Elden.  Uiteraard is iedereen met partner welkom. Tevens is er dan de mogelijkheid om de zaailijsten in te leveren bij Tom.

•    De Algemene leden vergadering  (ALV)  wordt gehouden op donderdagavond          
1 maart 2018. Deze wordt ook weer in het Dorpshuis gehouden vanaf  20.00 uur.

•    De bestuursvergaderingen worden gehouden op de dinsdagavonden vanaf 20.00 uur en wel op  6 febr., 10 apr. 12 juni. 7 aug. 9 okt. en 11 dec. 2018.

•    40 jarig jubileum Onze vereniging bestaat op 25 april 2018 maar liefst 40 jaar vanuit het bestuur wordt gekeken naar “iets” om dit te vieren, er zijn al enkele goede ideeën ontstaan in het bestuur, maar we zouden het prettig vinden als naast twee bestuursleden ook anderen hier hun gedachte eens over willen laten gaan. Opgeven of ideeën doorgeven aan Herman Radstake of Marga Gunnewijk.

•    Gemoedsrust.  Ik wil toch even bloedserieus zijn, het gaat me namelijk om iets wat ons allemaal aan gaat, zoals we allemaal weten zijn we geen biologische tuinvereniging waaruit blijkt dat we ook zo af en toe wel spuiten met middelen waar we (denk ik) allemaal een ontzettende hekel aan hebben. Nu hoor ik net dat zelfs de Europese Commissie niet tot overeenstemming kan komen ten aanzien van het gebruik van chemische bestrijdingens middelen iets wat mij persoonlijk zeer verbaasd.  Er gaat ook heel veel geld in om en er wordt flink gelobbyd door de fabrikant om toch het middel maar toe te laten. Ik snap het niet terwijl er net een artikel in de krant stond en het ook op het nieuws was, dat er zelfs een terug gang is ten aanzien van insecten met 50%  en dat baart mij en ik ben niet de enige zorgen.
Wat kunnen wij als tuinliefhebbers er dan aan doen. Nou. Eigenlijk heel eenvoudig door te zorgen dat er niet hoeft te worden gespoten. Hoe? Door te zorgen dat we de aan U tuin grenzend pad of groenstrook zelf schoon houden. Goed voor U (het spuitmiddel komt in de grond en de wortels van de planten stoppen niet op de afscheiding) en het milieu. Zie ook de foto’s welke door de tuin commissie zijn aangeleverd.