Aanmeld-formulier 2019 voor alle leden VTV Elden
Als vrijwilliger  en/of  voor ‘n taak algemene werkzaamheden.


TUIN-nr:  P/M............  Naam:  ...........………………  
       
TEL-nr:  .........................      M/V

Hieronder minimaal 1 vakje aankruisen.

Vaste vrijwilliger bij VTV Elden:
    Ik meld me hierbij aan als vaste vrijwilliger voor:  ........................................................................... .....
    Ik meld me hierbij aan als actief lid voor de activiteiten-commissie.
    Ik wil volgens rooster 1 keer per 3 maanden op zaterdagmorgen werkzaamheden verrichten.
    Ik wil helpen om de paden van het complex onkruidvrij te houden.
    Ik wil meewerken om de parkeerplaats in orde te houden.

Ik meld me hierbij aan voor de volgende activiteit, werkdag:
    VTV Werkdag/NL doet Tuin-opruimdag, zaterdagochtend (09:00u tot 13:00u)   op 16  maart 2019
        Met soep-buffet als afsluiting
    Heg snoeidag,  zaterdagochtend (09:00u tot 12:00u)                                             op    6  april 2019
    Vrijwilliger (circa 3 uur) bij de invulling van de stekkenmarkt                               op  25  mei 2019
    Vrijwilliger (circa 3 uur) bij courgette inspiratie workshop                                    op  30  juni 2019
    Vrijwilliger (circa 3 uur) bij de invulling van het oogstfeest                                   op  10  augustus 2019
    Vrijwilliger stand bemanning Oogstfeest ochtend 8 – 13.00 uur                          op  11  augustus 2019
    Vrijwilliger stand bemanning Oogstfeest middag 12.30 – 17.00 uur 
    Vrijwilliger voor ’t maken van soep/taart/stamppot (aankruisen wat vtp is) (voor klusdagen )
    Vrijwilliger voor de Najaars-Werkdag                                                                       op  26 oktober 2019              
    Op afroep voor een speciale klus.                                 
    Ik kan niet  op zaterdag maar  wel opgedragen werkzaamheden (i.o.) verrichten gedurende het jaar.
    Als ik jullie hiermee kan helpen, bel me maar, mijn specialiteit is ................................

   Overig opmerkingen:
     ………………………………………………………………… .......................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoals jullie allemaal weten leunt het op orde zijn van onze complexen op een gezamenlijk onderhoud. Dit is geregeld middels inzet als vrijwilliger of door deelname
aan een van de tuin opruimdagen.
Voor iedereen is dit in 2019  minimaal 1 keer (ca 3 uurtjes), niet veel dus. Om alles soepel te laten verlopen is het wel de bedoeling, dat je komt op de dag, waarvoor je
je hebt aangemeld of is toe gewezen. Alleen als je absoluut niet kan, dan afmelden en meteen een nieuwe datum afspreken. Wij zullen uw toezegging, zo goed als mogelijk,
met u nader afstemmen.

Let op, inleveren is verplicht!

Wij verzoeken al onze tuinleden dit formulier in te vullen en uiterlijk 15 januari 2019 in te leveren.
Indien je het formulier niet inlevert worden er werkzaamheden toegewezen vanaf 1 maart.
Inlevering kan bij de brievenbus Perenlaantje Tuin 50 of via mail naar:  secretaris.vtvelden@gmail.com
Het formulier kunt u ook digitaal vinden op onze WEBsite:  www.volkstuinvereniging-elden.nl