Aanmeldformulier  2018        VTV elden

voor vrijwilliger  en/of  voor taak algemene werkzaamheden
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TUIN-nr:  P/M............  Naam:  ...........………………    Leeftijd:……..    TEL-nr:  .....................   M/V

                                             Graag minimaal 1 vakje aankruisen.

Vaste vrijwilliger / bestuurslid bij de VTV Elden:
    Ik meld me hierbij aan als vaste vrijwilliger voor:  ...........................................................................
    Ik meld me hierbij aan als actief lid voor de activiteiten-commissie.
    Ik wil volgens rooster 1 keer per 3 maanden op zaterdagmorgen werkzaamheden verrichten.
    Ik wil helpen om de paden van het complex onkruidvrij te houden.
    Ik wil meewerken om de parkeerplaats in orde te houden.
    Ik wil meewerken om de coniferenhaag rondom het complex regelmatig te snoeien

Ik meld me hierbij aan voor de volgende activiteit:
    Tuin-opruimdag, zaterdagochtend (09:00u tot 12:30u)                              op 7 april 2018
    Vrijwilliger (circa 3 uur) bij de invulling van het oogstfeest                      op 12 augustus 2018
    Vrijwilliger (circa 3 uur) bij de invulling van de stekkenmarkt.
    Vrijwilliger (circa 3 uur) bij invulling van nog te noemen activiteiten.
    Op afroep voor een speciale klus.                                 NL doet 10 maart     en    40 jarig jubileum
    Ik kan moeilijk op zaterdag maar kan wel opgedragen werkzaamheden (i.o.) verrichten gedurende het jaar.
    Als ik jullie hiermee kan helpen, bel me maar, mijn specialiteit is ....................................................

  Overige opmerkingen:
    Ik kan niet mee doen omdat…………………………………………………………………………
     Overige opmerkingen ........................................................................................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In het huishoudelijk reglement is een passage opgenomen waarin staat dat een ieder verplicht is een bijdrage te leveren waardoor het complex er uit ziet zoals een goed huisvader betaamt. Het kan niet zo zijn dat altijd dezelfde tuinliefhebbers voor het algemeen belang in de weer zijn. Het in orde houden van ons complex rust op het gezamenlijk onderhoud.
Dit is geregeld middels inzet als vrijwilliger of door deelname aan een van de jaarlijkse tuin-opruimdagen.
Voor iedereen is dit in 2018  minimaal 1 keer (ca 3 uurtjes), niet veel dus. Om alles soepel te laten verlopen is het wel de bedoeling, dat je komt op de dag, waarvoor je je hebt aangemeld of is toe gewezen. Alleen als je absoluut niet kan, dan afmelden en meteen een nieuwe datum afspreken. Wij zullen uw toezegging, zo goed als mogelijk, met u nader afstemmen.

Let op, inleveren verplicht!


Wij verzoeken al onze tuinleden dit formulier in te vullen en uiterlijk 15 januari 2018 in te leveren.
Indien men het formulier niet inlevert worden er werkzaamheden toe gewezen.
Dat kan door overhandiging aan het bestuur of via secretaris@vtvelden.nl
Of via de website van onze vereniging www.volkstuinvereniging-elden.nl