De aardappels horen in 2017 in vak D te staan

                                         2018 in vak A

                                         2019 in vak B
    
                                         2020 in vak C